ÖĞRETMENLERE BU YIL SEMİNER ÇALIŞMASI YOK MU?

14 Haziran 2019 Cuma günü yoğun bir dönem geçiren öğrenci ve öğretmen camiası yaz tatiline girecek. Öğrenciler karne sevinci yaşarken öğretmenler Haziran sonuna kadar seminer dönemi adı verilen sürede mesleki çalışma yapacaklar. Bu çalışmalar Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerini kapsayacak.

İki haftalık çalışma süresinden sonra öğretmenlerin tatili başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından seminer dönemleri ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Bu seminer çalışması yapılmayacak anlamına gelmiyor.

Yönetmeliklerde belirtilen şekliyle yapılacak.

Okul öncesi ve ilköğretim öğretmenleri için mesleki çalışmalar için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde şöyle denmekte.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre konular belirlenir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.”

Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda;

Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar.

Öğretmenler ilk haftadan sonraki günler için ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde  il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde  mesleki eğitime tabi tutulurlar.

Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri hâlinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  Yönetici ve öğretmenler bölümünde bu mesleki çalışmalarla ilgili bölüm ise şöyle.

Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ilk haftasında, okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar.

Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri hâlinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak. Öğretmenlerin ise göreve başlamaları 2 Eylül 2019 pazartesi günü olacak.

Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği bu dönemdeki seminer çalışmaları için ise yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar, demektedir.

Yönetmeliklerde açıklanan şekliyle öğretmenler seminer döneminin ikinci haftası olan 24-28/06/2019 tarihlerinde katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek şartıyla istedikleri yerde mesleki çalışmalarını yapabilecekler.

 

 

 

 

Minval News

Haberin Doğru Yolu!