EKDERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

Bu yıl 14 Haziran 2019 tarihinde öğrencilere karneleri verildi. 17-28/06/2019 tarihleri arasında ise öğretmenlerin seminer çalışması dönemi.

Yeni ayarlamalarla okul dönemi iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili olarak ayarlanan eğitim öğretim yılı çalışma takvimi yeni dönemde uygulanacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı öğretmenlere 2 Eylül 2019 da, öğrencilere ise 9 Eylül 2019’da başlayacak.

 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

– 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. 

– Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 

–İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

– 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

– 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanacak.

– Yaz tatili ise 11 hafta sürecek.

20-31 Ocak 2020’deki ara tatil hem öğretmenler hem öğrenciler için söz konusu. Ancak kasım ve nisan aylarında yani ara dönem tatili olacak olan  18-22 Kasım ve 6-10 Nisan’daki ara tatillerde öğretmenler, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek.

Haziran, Eylül seminer dönemleri ve ara tatillerde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek. Mesleki çalışmalarda (ara tatiller ve seminer dönemleri) ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar mucibince ödemeler yapılacak.

Tek şart öğretmenlerin fiilen görev yapması, okulda bulunması, görevin yapılmış sayılacağı haller yerine getirilmiş olması.

İlgili mevzuatta;

‘Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.’ 

Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır.’ denmektedir.

Özetle; görevini fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin oluşması şartıyla seminer dönemleri ve ara tatillerde ücret ödemesi yapılacak.

minvalnews.com

 

 

 

 

Minval News

Haberin Doğru Yolu!