DUA VE SADAKA ÖLÜYE FAYDA VERİR Mİ?

Dirilerin, DUÂ’sı ve SADAKA’sı Ölüye Fayda Verir Mi?

 

  • Dirilerin ve yakınlarının duâ’larında ölülere fayda vardır.

(Akîdetü’t-Tahaviyye / İmam Tahâvî [1] / AR: 70).

 

  • Duâ’lar, ölüye de diriye de fayda sağlar. Hem de anında sonuç verir.

(Kasîde-i Nûniye / HIZIR BEĞ / AR: 145)

 

  • Duâ’da ve sadakadaki fayda, ölüye ve diriye etkisi, cenaze namazı ile istihare namazında âşikârdır. (Ravzâtü’l-Cennât / İ. BİRGİVİ / AR: 156)

 

  • Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç, Kur’an okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir. (Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; Reddu’l-Muhtar, 2/263).

 

(Sevâd-ı A’zam / Hakîm es-Semerkandî / AR: 95) + (Metn-i Akâid=Nesefî Akâidi=Ömer NESEFÎ / AR: 115) + (Emâli Kasîdesi / Manzum / el-Ûşî / AR: 122) + (Cevhere-tü’t-Tevhid / İ. LAKKÂNÎ –Mâlikî- AR: 170) + (Akâid Manzumesi / ishak Zencânî-Hanefî; AR: 186).

 

Sa’d b. Ubâde’den:

             “Yâ Rasûlallah, Ümm-ü Sa’d vefat etti. Hangi sadaka daha efdaldir?” Efendimiz (sav):

              Su (efdaldir) buyurdu. Bunun üzerine Sa’d b. Ubâde bir kuyu kazıp: “Bu kuyu Ümm-ü Sa’d içindir” dedi. Bu hadisi Ebû Dâvud ve Nesaî tahric etmişlerdir.

 

                KONEVÎ DİYOR Kİ: Ehl-i sünnet mezhebine göre insan Namaz, Oruç, Hacc, Sadaka ve daha başka amelinden olan sevabını başkasına bağışlayabilir. İmam-ı A’zam ve ashabı nezdinde, bu caizdir ve sevab ölüye ulaşır. (F.Ekber/A.Kâri Şerhi: 351–352, 353–354. Tafsilat.)

 

Sual: Denildi ki: “Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur’anî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Hâlbuki böyle cüz’î birtek hediye ân-ı vâhidde hadsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr-ı aklın haricindedir.”

 

Elcevab: Fâtır-ı Hakîm nasılki unsur-u havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekessürlerine bir mezraa ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedî (ASM) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi, öyle de; okunan bir Fatiha dahi, (meselâ) umum ehl-i iman emvatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, manevî havada çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtrî telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasılki bir lâmba yansa, mukabilindeki binler âyineye (herbirine) tam bir lâmba girer. Aynen öyle de, bir Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, herbirine tam bir Yâsin-i Şerif düşer. (1.ŞUÂ: 685)

 

——–

  [1] Hanefi-Mâtüridî kolu’nun başta gelen imamlarındandır. (AR: 33, 50, 63)

 

İLGİ ÇEKEBİLİR

ÜCRETLE İBADET YAPILIR MI? HATİM SATMAK CAİZ MİDİR?

Minval News

Haberin Doğru Yolu!