ÜCRETLE İBADET YAPILIR MI? HATİM SATMAK CAİZ MİDİR?

Ücretle ibâdet yapılır mı?

Soru: Ücretle Kur’ân okumak, hazır hatim satmak câiz midir?

Cevap: Kur’ân-ı kerîm geçim vâsıtası yapılmaz. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Kur’ân okuyun, fakat geçim vâsıtası yapmayın.) [İ.Ahmed]

(Bir zaman gelir, Kur’ân, Allah rızâsı için değil, dünyalık için okunur.) [Ebû Dâvüd]

(Kur’ân okuyup da, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlar olacaktır.) [İbni Mâce]

(Kur’ân-ı kerîm, okuyanlarına ya şefâ’at eder veya düşman olur.) [Müslim]

Ücretle okunan Kur’ândan ölüye sevâb hâsıl olmaz. (Hidâye)

Para ile Kur’ân-ı kerîm okutmak harâmdır. (Bey ve şir’a)

Hâfız, pazarlık etmeden, sırf Allah rızâsı için hatim veya mevlid okursa, okutanın hediye ettiğini alması câiz olur. (Hadîka, Berîka)

Kur’ân-ı kerîm okuyup hediye almayı meslek hâline getirmemelidir! Çünkü âdet hâline gelen hediyeler, şart edilen ücret gibidir. (D.muhtâr)

 

Mukabele ve Meâl

Soru: “Anlamadan Kur’ân okumak ve dinlemek faydasızdır. Kur’ân yerine meâl okumalı denmektedir bu doğru mu?” Câmilerde okunan mukabelenin sevâbı yok mudur?

Cevap: Dinde reformcuların sözlerine i’tibâr edilmez. İ.Gazâli hazretleri buyuruyor ki:

(İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri, Cenâb-ı Hakkın, (Anlıyarak da, anlamıyarak da Kur’ân-ı kerîm okuyan benim rızâma kavuşur) buyurduğunu bildirmektedir.) [İhyâ]

Kur’ân-ı kerîmi öğrenmek, öğretmek, okumak çok sevâbdır H.şerîflerde buyuruldu ki: (En hayırlınız, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğreteninizdir.)[Buhârî]

(Kur’ân okunan evin hayrı artar, sakinleri rahatlar, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’ân okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Bu evden melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.)[Dârimî]

 (Bir gecede on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz.) [Hâkim]

 (Kur’ân okuyun! Çünkü Kıyâmette şefâ’at eder.) [Müslim]

Kur’ân-ı kerîmi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Ya’nî dinlemek daha çok sevâbdır. Mushafa bakarak dinlemek daha sevâbdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:  (Kur’ân okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhârî] (Kur’ândan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevâba kavuşur.) [İ.Ahmed]

Bilindiği gibi meâller değişiktir. Birbirini tutmayan yerleri çoktur. Diyânet İşleri Başkanlığı’nca da açıklandığı gibi meâllerde hatâ olur. Hiç hatâ olmasa bile meâle, “Allah kelâmı” denmez. İbni Hacer-i Mekkî hazretleri buyuruyor ki: (Kur’ân-ı kerîm tercümesini Kur’ân-ı kerîm yerine okumak harâmdır.) [Fetâvâ-i fıkhıyye s.37]

Meâllere “Allah kelâmı” demek ise insanı küfre sürükleyebilir. Hele kendi tefsîrinin, kendi yorumunun murâdı ilâhi olduğunu söylemek daha tehlikelidir. Hadîs-i şerîfte, (Kur’ânı, kendi görüşüne göre tefsîr eden kâfir olur) buyruldu.

*Mektûbât-ı Rabbânî)

*Merak Ettikleriniz: M. Ali DEMİRBAŞ

 

İLGİ ÇEKEBİLİR

DUA VE SADAKA ÖLÜYE FAYDA VERİR Mİ?

Minval News

Haberin Doğru Yolu!