DUANIN ÖLÜLERE FAYDASI YOK MU?

Ölü için duâ etmenin ve hayır hasenâtta bulunmanın, ölüye faydası yok mu?

Ölü için duâ etmenin ve hayır hasenâtta bulunmanın, ölüye fayda vermeyeceğini söyleyenler, âyet-i kerîmeyi kendi düşüncelerine göre tefsîr eden sapık kimselerdir. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: Ölülere, duâ ile, istigfâr etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdâtlarına yetişmek lâzımdır. İBRÂHİM (a.s.), “Ey Rabbimiz, [kıyâmette] hesâb için ayağa kalkıldığı gün, beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri magfiret eyle” diye duâ etmiştir. (İbrâhim: 4)

Bir mü’minin duâsı ile diğer mü’minlerin günâhları affediliyor ki, böyle duâ edilmesi emredilmiştir. Yine her gün namazda, (I’BÂDİLLÂHİS SÂLİHİN) diyerek müslümanlara duâ ediyoruz. Faydası olmasaydı, her tehıyyatta bunun okunması emredilmezdi.

Bir mü’minin cenâze namazı kılınırsa, günâhlarının bir kısmı veya tamamı affolur. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Bir müslüman ölür de, üç saflık bir cemâ’at namazını kılarsa, o mevta Cennete girmeye hak kazanır.) [Tirmizî, Ebû Dâvüd]

Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: (İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak şu üçü bundan müstesnâdır: Sadaka-i câriye, faydalı ilim ve kendisine duâ eden sâlih evlâd bırakan.) [Buhârî]

Ölmüş ana-babası için ne iyilik yapılacağı suâl edildiğinde, Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Onlar için duâ ve istigfâr et!) (Hâkim)

Yine buyurdu ki: (Sadaka veren kimse, sevâbını müslüman ana-babasına da niyyet ederse, verdiği sadakanın sevâbı, onlara da gider, kendi sevâbından da bir şey eksilmez.) [Taberânî]

Görüldüğü gibi, ölü için, duâ etmek, Kur’ân-ı kerîm okumak, sadaka vermek câiz ve lâzımdır. Sadece onlar için namaz kılınamaz ve oruç tutulamaz; fakat bunların sevâbları bağışlanabilir. Dürer’deki hadîs-i şerîfte, (Bir kimse, başkasının yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz; fakat onun orucu ve namazı için fakiri doyurur) buyruldu. (Nesâî)

Hidâye’de, (oruç, namaz, sadaka ve diğer ibâdetlerin sevâbını başkalarına bağışlamak câizdir) ve Tatarhâniyye’ de, (Sadaka veren kimse, sevâbının bütün mü’minlere verilmesi için niyyet ederse, kendi sevâbından hiç azalmadan, bütün mü’minlere de sevabı erişir. Ehl-i sünnet mezhebi böyledir.) buyruldu. (R. Muhtâr)    

Minval News

Haberin Doğru Yolu!