HIRSIZLARIN EN KÖTÜSÜ

HIRSIZLARIN EN KÖTÜSÜ

Onlara niçin hırsızların en kötüsü denmiş?

*

TA’DİL-İ ERKÂN’SIZ NAMAZLAR – 2  

TA’DÎL-İ ERKÂN NE DEMEKTİR?

Dikkat! Emekler boşa gitmesin…

Ta’dil-i Erkân, namazların kıyam, rükû’, sücûd / secdeler gibi her rüknünü tam bir sükûnet ile yerine getirmektir. Meselâ:

(a)- Kıyamda kıraatin hakkını vermeli,

(b)- Rükûda her uzuv bir sükûnet alıp huzur bulmalı.

(c)- Rükû’dan kıyama (kavmeye) kalkarken vücut dimdik bir hâle gelmeli ve “EN AZ BİR KERE SÜBHÂNELLÂHİ’L-AZÎM” diyecek kadar ayakta, sükûnetle (hareketsiz, telaşsız, acelesiz) durup, tatmin olup sonra secdeye gitmelidir. Çok dikkat gerek zira Yaradan’ın huzurundayım.

Her iki secde arasında (celsede) de böylece “EN AZ BİR KERE SÜBHÂNELLÂHİ’L-AZÎM” diyecek kadar yine dimdik sükûnetle, (hareketsiz, telaşsız, acelesiz) durup sonra ikinci secdeye varmaktır. Buna da çok çok dikkat ve titizlik gerekir. Çünkü GÖZETLEYEN BİRİ VAR…

Bu hareketler İmam-ı A’zam ve İmam Muhammed’e göre VACİB, fakat İmam Ebu Yusuf ve diğer Mezheblerin bütün müctehid imamlarına göre (yani cumhura göre) de FARZ’dır.

BU KONUDA DİKKAT EDİLECEK EN ÖNEMLİ NOKTA,

VÜCUT TAM DİMDİK OLACAK VE O HALDE İKEN

“EN AZ BİR KERE SÜBHÂNELLÂHİ’L-AZÎM”

DİYECEK KADAR SÜKÛNETLE, HAREKETSİZ DURMAKTIR.

Çünkü RASÛLÜLLÂH (sav) EFENDİMİZ bir Hadîs-i şeriflerinde “Rükû’ ve secdeleri arasında belini tam düzeltmeyen kimsenin namazına Allah nazar etmez.” buyurdu.

Yine EFENDİMİZ (sav) secde ve rükûunu tam yapmayan birini gördü, şöyle buyurdu: “Sen hiç korkmaz mısın? Eğer bu halinle ölecek olursan, Muhammed (sav) dininden başka bir din üzere ölürsün…”

Ve yine EFENDİMİZ (sav) namazını sür’atle kılan birine ‘Sen Namazını tekrarla. Zira namazın namaz olmadı.’ buyurmuştur.

Bu konuda daha nice Hadis-i Şerifler var…

*

İşte bundan dolayı Hz. Peygamber (sav) Efendimiz bu hareketlere dikkat etmeden namaz kılanlar için “HIRSIZLARIN EN KÖTÜSÜ NAMAZINDAN ÇALANDIR” buyurmuştur.

İbn-i Âbidîn’de ‘Namazın Vâcibleri’ kısmında ‘Namazın bir takım vâcibleri vardır ki kasten bırakırsa namazı tekrar kılması ve şayet secde etmedi ise secde-i sehiv yapması vâcib olur. NAMAZI TEKRAR KILMAZSA FÂSIK VE GÜNAHKÂR OLUR. Kerâhet-i tahrîmiye ile kılınan her namaz böyledir; tekrar kılınması vâcib olur. (2/205) İfadesi yer almaktadır.

*

TADİL-İ ERKÂN’ı terk etmenin yirmiden fazla zararı bildirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlar:

1- Fakirliğe sebep olur.

2- Şeytanı sevindirmiş olur.

3- Rasûlüllâh (sav)’ı mahzun etmiş / üzmüş olur.

4- Sağ ve solundaki meleklere eziyet etmiş olur.

5- İmânsız ölümüne sebeb olabilir.

6- “Namaz hırsızı” olur.

7- Namazın sevabından mahrum kalır.

8- Namazı sakatlanır ve zimmetine “eksik” yazılır.

9- O namazın tekrar kılınması vâcib olur.

10- Kıldığı namaz eski bir bez gibi (mahşer günü) yüzüne çarpılır.

11- Ta’dil-i Erkân’sız namaz kılanı ikaz etmeyen günahkâr olur.

12- Bütün mahlûkata zararı dokunur. Zîrâ Tadil-i Erkansız namaz kılanlar yüzünden yağmurlar yağmaz, yağsa da vakitsiz yağar ve fayda yerine zarar verir.(*)

Hayırlı Ramazanlar…

23.04.2020

Ubeydullah KUL

 

 

(*) Not: Osmanlı Sultanlarının, Türklerin bulunduğu her beldeye gönderdiği ve orijinal ismi “MİFTÂH-UL CENNET” olan MUHAMMED İZNİKÎ (rh.a.) hazretlerinin M. İLMİHAL Tercemesi. (Sh: 65) Eserinden istifade edilmiştir.

 

Minval News

Haberin Doğru Yolu!