ARA TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

 Bir ilk olarak uygulanacak olan ara tatil uygulaması da eğitim sistemimizde yerini almış oldu.

 

– 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

 

– 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. 

 

– Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

 

– 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

 

Burada şu gündeme gelmekte.

 

Öğretmenlere yaz tatili ve sömestr tatili zamanlarında ek ders ücreti verilmemekteydi. Yeni uygulamaya başlanan dönem içi bir hafta ara tatilinde bu nasıl uygulanacak?

 

Sömestr ve yaz tatilleri hem öğrenci hem de öğretmenler içindi. Yeni uygulanacak olan ara tatil ise sadece öğrencilere yapılacak.

 

Yani 20-31 Ocak 2020’deki sömestr tatili hem öğretmenler hem öğrenciler için söz konusu.

Ancak kasım ve nisan aylarında yani ara dönem tatili olacak olan  18-22 Kasım ve 6-10 Nisan’daki ara tatillerde öğretmenler, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek.

Bu durumda ek ders ücretleri ne olacak?

Haziran, Eylül seminer dönemlerinde öğretmenlere ek ders ücreti ödenmekteydi. Şimdi de Haziran, Eylül seminer dönemleri ve ara tatillerde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek.  

Mesleki çalışmalarda (ara tatiller ve seminer dönemleri) ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar mucibince ödemeler yapılacak.

 İlgili mevzuatta;

‘Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.’ 

Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır.’ denmektedir.

Bundan şu anlaşılır.

Öğretmenlerin görevini fiilen yapmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin oluşması şartıyla seminer dönemleri ve ara tatillerde ücret ödemesi yapılacak.

Ek ders ücreti alınabilmesi için öğretmenler idarece verilen programa uygun okullarında bulunacaklar veya idarenin yapacağı seminer toplantı vs çalışmalara katılacaklar.

 

Adem Yurtseven

 

 

Minval News

Haberin Doğru Yolu!