ANNE SÜTÜ SATMAK VE ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI

ANNE SÜTÜ SATMAK VE ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI

 

Anne sütü internete düştü; internet üzerinden satıyorlar ama çok tehlikeli bir durum diye uzmanlar uyarıyor.

Burada hekimlerin uyarılarının yanında çok konuda konuşup birçok konuda sessiz kalan diyanet işlerine söz düşüyor.

*

Bazı ülkelerde süt bankalarının olduğunu ve süt anneliğin devlet yoluyla işlediğini belirtilip bu sistemin Türkiye’de olmasının anneler için fayda sağlayacağını iddia ediyorlar.

Süt bankalarında bu sütün kimden elde edildiği, saklama koşulları, buzdolabında kaç derecede tutulduğuna kadar bilgiler yer alıyor. O bilgiler doğrultusunda sütler çocuklara veriliyor. Türkiye’de böyle bir durum söz konusu değil. Süt bankası olmasında çok büyük bir fayda var. Çünkü anne sütü son derece önemli. Anne sütü annenin yaşadığı tüm enfeksiyonlara sahip antikorları barındırıyor. İlk 6 ay boyunca anne sütü ile beslenen bebeklerde kızamık ve viral enfeksiyonlar asla olmuyor. Çocuğun ilerdeki alerjik problemlerinin olmasını engelliyor. İshallere, astıma, diyabete karşı koruyor. Alerjik hastalıklardan koruyor. Devlet güvencesi altında bu sütün sağlanmasında büyük fayda var, diyerek durumun önemini vurguluyorlar.

Ayrıca şu uyarıları da masumane yapıyorlar ve diyorlar ki süt anneye herhangi bir tahlil yaptırılmıyor. Bu sütte HIV, hepatit gibi bakteriyel ya da viral bulaşıcı hastalıklar olabilir. Anne ilaç kullanıyor olabilir. Emzirme yoluyla bazı hastalıklar anneden bebeğe geçebilir. Anne alkol ya da sigara kullanıyor olabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğa habersiz bir şekilde bu hastalıkların bulaşmasına neden olursunuz.

Süt annenin süt sağım sırasında göğüs hijyenine dikkat edip edilmediği bilinmediğinden bebekte ağız mantar enfeksiyonları başta olmak üzere pek çok mide-bağırsak enfeksiyonlarının da bu sayede çocuğa geçebileceği, süt anneden temin edilen süte karşı bebeğin alerjisi mevcut olabildiğinden gaz, kusma ve ishal gibi vücutta sıvı kaybına dayalı şikayetler görülebileceği ve süt anne başka bir bebeğin emmesi için sağdığı sütü uygun kap, ısı ve koşullarda saklamaz ve ulaştırmazsa hem sütün içeriğindeki besin değerinin düşebileceği, hem de sütün içerisinde üreyecek zararlı mikroorganizmalar ile bebeğin zehirlenmesine neden olabileceği unutulmamalı deniyor.

Tıbben bunlar doğru. Ancak burada hekimlerin uyarılarının yanında bir iş de birçok konuda sessiz kalmayı tercih eden diyanet işlerine düşüyor.

Anne sütü satışı ve anne sütü bankası yine gündeme gelince bununla alakalı en az sağlıkçıların konuştuğu kadar onlara da söz düşüyor…

İnsanlarca merak ediliyor…

Maksat nedir?

Kim bu konuyu gündeme taşımaktadır?

Bunu dış güçlerle iç maşalar mı yapmaktadır?

İslam düşmanları mı bunu yaymaya çalışmaktadır?

Millet düşmanları mı bunu ortada dolaştırmaktadır?

Nesiller nesepler karışsın diye mi çalışılıyor?

Satmıyoruz hayır için veriyoruz demek ne demektir ne kadar samimidir?

Samimiyet diyaneten ve nesebiyetle alakalı oluşabilecek vahim durumları telafi eder mi?

*

Süt emme çağındaki bir çocuğun bir kadın memesinden süt emmesiyle, o kadının çocukları ile süt kardeşliği gerçekleşir. Bir damla dahi olsa sütün azından ve çoğundan kardeşlik hükmü meydana gelir.

Süt emme çağı İmam-ı Azam’a göre otuz ay (iki buçuk yıl) dır. İmameyne göre ise yirmi dört ay (iki yıl) dır. Bu müddetten sonra ne kadar emerse emsin süt kardeşlik olmaz.

Mesela, bir annenin yeni bir erkek bebeği olsun. Başka bir annenin de kız çocuğu olsun. Bu kız çocuk diğer kadının sütünü emse, sadece aynı dönemde emdiği erkek çocukla mı süt kardeş olur, yoksa o kadının büyük çocukları da süt kardeşi olur mu?

Bu konuda genel bir kaide vardır: “Sütü emenin kendisi emdirenin nesline haramdır.” Yani sütü emen çocuk, emdiği kadının bütün neslinden gelenlere haram olur.

Buna göre süt emen çocuğun diğer kardeşleri, emdiği kadının çocuklarıyla evlenebilir. Çünkü sadece emen çocuk emdiği kadının süt oğludur. Emen çocuğun diğer kardeşleri o kadının süt oğlu olmadığı için çocuklarıyla evlenmesi helaldir.

“Nesep birliğinden haram olanlar sütten dolayı da haram olur.” (Tirmizî, Radâ: 1.) hadis-i şerifinde ifade edildiği gibi, nesep yönünden mahrem olanlar, süt hısımlığı yönünden de mahrem olurlar. Buna göre süt anne ile süt babanın akrabaları süt evladının da akrabasıdır.

Bu mesele ile ilgili temel hükümleri şöyle tespit edebiliriz:

– Süt emme dolayısıyla mahremiyet anne tarafından sabit olduğu gibi baba tarafından da sabit olur. Süt annenin kocası süt emen çocuğun süt babası olur. Aynı şekilde süt annenin ve süt babanın anne-babaları ve çocukları süt emen çocuğun mahremleri olurlar.

– Bir anneden süt emen çocuk, o annenin gerek önceki, gerek sonraki kocalarından olan bütün çocuklarının süt kardeşleridir. Bu çocukların süt emen çocuktan büyük ve küçük olmaları hükmü değiştirmez.

– Aynı şekilde süt babanın süt anneden önce ve sonraki hanımlarından doğan çocuklar da süt emen çocukla süt kardeşi olurlar. Bunların çocukları da emen çocuğun süt bakımından yeğenleri olurlar.

Süt babanın erkek kardeşi emen çocuğun süt amcası olur.
Süt babanın kız kardeşi emen çocuğun süt halası olur.
Süt annenin erkek kardeşi emen çocuğun süt dayısı olur.
Süt annenin kız kardeşi emen çocuğun süt teyzesi olur.
Büyük anne ve büyük babalarla ilgili hükümler de böyledir.

Süt yoluyla haram olanlar şunlardır:

l. Bir kimsenin süt cihetinden usûlü. Süt annesi, süt ninesi gibi…

2. Süt cihetinden fürûu. Bir kimse süt kızı, süt oğlunun kızı ve ilânihaye bunların çocuk ve torunları ile evlenemez.

3. Süt ana ve babanın fürûu. Bir kimse ana baba bir, baba bir veya yalnız ana bir olan süt kardeşleri ve bunların ilânihaye fürûu ile evlenemez.

4. Süt ana ve babanın usûlünden yalnız ilk füru’. Bunlar süt emenin, süt cihetinden amca, hala, dayı ve teyzeleri olup, bunlarla evlenmesi yasaktır.

5. Süt baba ve dedelerin eşleri: Burada zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim bir kimse, nesep babasının karısı ile de evlenemez.

6. Süt oğlun veya süt oğlun oğlunun, yahut süt kızın oğlunun karısı ile evlenmek yasaktır. Burada da zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim, bir kimse gelinleriyle evlenemez.

Diğer taraftan süt babaya süt oğlanın hanımı mahrem olduğu gibi, süt oğlana da süt babanın diğer hanımı mahrem olur. (el-Feteva’l-Hindiyye Tercümesi, 2: 485-487)

*

Burada diyanet işlerine söz düşmez mi?

Daha önce fetva vermiş olmak, internet sitesinde bu meseleyle ilgili sorulara cevap vermiş olmak yeterli değildir. Tüm medyayı ve yetkilileri seferber etmelidirler bu meselenin önemine binaen.

Bu bebeler yarın büyüyecek, iş güç sahibi olacak, bulabilirlerse, ve evlenmek isteyecekler. Belki evlenmesi haram olan birileriyle karşılaşacak ve evlenecekler.

Ayet “Sizi emziren analarınız ve süt cihetinden kız kardeşleriniz (size haram kılındı)” (en-Nisâ, 4/23) buyururken Vahamet değil mi süt kardeşiyle evlenmek?

Aradan zaman geçince kim kimden süt aldı kim kimin sütünü içti unutulmaz mı?

İnsanlar süt kardeşi olduğunu bilmiyor olabilir fakat bilmemesi vicdanları rahatlatır mı?

Zarureten başvurulsa da çok hassas ve çok önemli bir konudur bu basitçe geçiştiriliveren süt anneliği konusu.

Anne sütü bankacılığı, sperm bankacılığı gibi konular gündeme getirilirken tıbbi yönden otorite değerlendirmelerinin yanında etik açıdan, dini hassasiyetler de öne çıkarılarak gündeme getirilmelidir. Tıbben yasal ve uygun olan bir durum Müslüman bir toplumda Müslüman bir ülkede konuşulurken İslâmi yönden uygun mu değil mi diye kritik edilmeli din mihenk olmalıdır.

Ve hatta diğer semavi dinler dahi nazari dikkate alınmalıdır.

*

Bunların telafisi olmaz ağalar beyler lütfen gereğini yapın!

 

07.01.2020

Faruk BAHÇIVAN

 

Daha geniş bilgi için bakınız:

 

 

 

Minval News

Haberin Doğru Yolu!