ZORUNLU İKAMETTE HUZURA KAPI AÇMAK

MECBURİ İKAMETTE BİR HASBİHAL

Virüs sebebiyle olan zorunlu ikamette dini hayatımız adına ne yapılabilir?

*** “TEFEKKÜR GAFLETİ İZALE EDER, GAFLET de TEFEKKÜRÜ İZALE EDER / kovar.”

Hadis-i Şerif: ““BİR SAAT TEFEKKÜR, BİR SENE İBADETTEN HAYIRLIDIR.””

…………………………………..

*** Çok Önemli Şu Soruları Kendimize Sormalıyız:

– BEN NECİYİM, KİMİM?

– NEREDEN GELİYORUM?

– NEREYE GİDİYORUM?

– BURADA (bu dünyada) ASIL İŞİM, VAZİFEM NEDİR?

– REİSİM ve ÖNDERİM KİMDİR?

Bu Sualleri sorup, cevapları için ciddi ciddi kafa yormalı ve derin derin TEFEKKÜR etmeliyiz. ÇÜNKÜ BUNDAN (bu sorulardan) KAÇIŞ YOK; HİÇ KİMSE KAÇIP KURTULAMAZ.

…………………………………….

*** Bu mecburi i’tikâfımızı ibâdete, âzamî istifadeye çevirmek için, İLMÎ VE İMÂNÎ ESERLERİ “dikkatlice” OKUMAK BAŞTA OLMAK ÜZERE Namazları kılarken de camide münferid sünnet kılar gibi hızlı / telaşlı /sür’atli/ acele etmeden; Tadil-i erkâna uyarak kılmalıyız.

M e s e l â:

*** Kıyam ve kıraati daha uzun tutmak. Meselâ zamm-ı sûreler’de hafız olanlar her rekâtta uzun yerlerden okumalı; hafız olmayanlar ise her rekâtta (bilhassa sünnetlerde) 2-3 ve daha fazla sûre okuyabilirler; okumalılar.

*** Rükû’ ve Secdelerin tesbihatını 3 değil; hiç olmazsa 7-9-11 bari söylemeli. Hem da hızlı hızlı değil; mutedil, aheste aheste söylemeli.

*** Teşehhüde ise, (selam verilecek olan teşehhüdde) Normalde – genellikle Tahiyyat, Allâhümme Salli ve Bârik + Rabbena düâlarından sonra selam verilir. Bu geniş zamanda ise bunlarla iktifa etmeyip kaynaklarda gösterilen daha başka muteber düâlarla zenginleştirerek Sevgili’nin huzurunda daha çok kalabilmenin yollarına, sebeblerine sarılmalıyız.

*** Namazdan sonraki Tesbihatta da Yalnız Âyetelkürsi okuyup tesbih çekmeye başlamamalıyız: Âyetelkürsî’den sonra –camilerde okunmayan fakat sünnet olan- (üç İhlâs + Kul Eûzü bi rabbi’l-Felak + Kul Eûzü bi rabbi’n-Nâs) sûreleri okunup sonra tesbihata geçilmelidir. [N.İslâm: 248-49]

*** Tesbihleri de çok acele olarak süp…süp…süp…süp…süp değil; tam olarak SÜBHÂNALLÂH… SÜBHÂNALLÂH… SÜBHÂNALLÂH + ELHAMDÜLİLLÂH… ELHAMDÜLİLLÂH… ELHAMDÜLİLLÂH + ALLÂHÜ EKBER… ALLÂHÜ EKBER… ALLÂHÜ EKBER diyerek ifa etmeli.

(Çünkü 33 aded süp…süp…süp den bir tane SÜBHÂNALLÂH olmaz. Nasıl ki, 40 kediden 1 Aslan olmadığı gibi.)

…………………………………..

*** Bunları bir angarya gibi çabuk yapıp, asli görev zannettiğimiz; gıybet, dedi-kodu, mâlâyâni, siyaset cambazlığı, TV’deki şamata ve hokkabazlığına, sosyal medyanın çamur okyanusuna balıklama atlamayalım.

《Bir deneyin, çok feyizli ve leziz olduğunu görüp bu âcize hak vereceksiniz.》

***  Geçirmekte olduğumuz bu sıkıntılı dakikaları, saatleri ve günleri ibadete çevirmek (hatta 1’e en az 10 almak) için gafletten ve mâlâyâniden uzak durup hareketlerimizi Tefekkürle taclandırmalıyız ki, bu sıkıntılı günlerden çok büyük kârlarla çıkmalıyız.

………………………………..

*** Tek güvendiğimiz Mabudumuz, Maksudumuz, Rızık verenimiz olan Cenâb-ı HAKK’dan Sağlıklı, hayırlı, bereketli, sıkıntısız, selâmetli günler diliyorum.

Ubeydullah KUL

Minval News

Haberin Doğru Yolu!