O OLMAZSA NAMAZ OLMAZ MI? (Ta’dil’i Erkansız namazlar-1)

TA’DİL-İ ERKÂN’SIZ NAMAZLAR

Soru: ‘Tadil-i Erkan’ a uyulmazsa namaz olmaz mı?

Dikkat!

Emekler boşa gitmesin…..

*

“Kâinatta En Yüksek Hakikat  İMANDAN SONRA NAMAZ” olduğuna göre.. Ve bir Müslüman’ın Namazdan daha önemli bir işi de olmayacağına / olamayacağına göre…

Namazın omurgası da Tadil-i Erkândır.

Ta’dil-i  Erkânsız Namazlar eksiktir, sakattır.

Toplumumuzda bu prensip pek bilinmiyor. İmam Ebu Yusuf (ra.)’a ve Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî Mezheblerimize göre TADİL-İ ERKÂN FARZ‘dır. Bu durumda Ta’dil-i Erkân yoksa namaz da yok demektir.

Namaz kılanlardan buna dikkat eden pek azdır. (azın da azıdır; hatta yok gibidir.) Hanefi’de vacip olmakla beraber çoğunluk Ehl-i sünnet âlimlerimiz ve Müctehid İmamlarımız (eimme-i selâse) madem “Tâdil-i Erkân farz” diyorlar. Bu durumda O’nu önemsiz görmek Namazı da önemsiz / angarya görmek demektir. Dikkat edelim, emeklerimiz heba ve heder olmasın.

Ta’dil-i Erkansız Namaz kılan insan, kendini “namaz kıldım” zannedebilir. Hâlbuki üzerine “eksik ve sakatlanmış” olarak zimmet edilmiştir.《Hiç kılmayanlara göre ben daha iyi durumdayım》diye avunmak ise şeytanın aldatmasıdır.

HİÇ KİMSE, -evet istisnasız hiç kimse- KENDİNİ BU KURALIN DIŞINDA GÖRMESİN; durumunu kontrol etsin. Otokritik yapsın.

ÖZENSİZ, “olmazsa olmaz kâidelerine karşı” DİKKATSİZ ve LÂUBÂLİ olarak kılınan namaz, (sevap kazanmak bi tarafa) o kimseden şikâyetçi ve davacı olacağı Hadis-i şeriflerde bildirilmiştir.

Bir seferinde Peygamber Efendimiz(sav) Ta’dil-i Erkân’a önem vermeyen bir namaz kılanı görünce:  {NAMAZINI TEKRAR KIL; ÇÜNKİ SEN NAMAZ KILMADIN} buyurmuştur. N.İslâm:191

İmam Rabbani (rh.a) de buna çok önem vermiştir: “Bu amel, bütünüyle terk edilmiş durumdadır. Bunu ihya etmek/diriltmek, İslâm’da önemli vazifelerin en önemlisidir.”  buyurmuştur. (M: 2/1181)

Bediüzzaman (rh.a) de şu dört şeye çok önem atfetmiştir:

1- İttiba-ı sünnettir, (Sünnete tabi olmaktır).

2- Feraizi işlemek, Kebairi terketmektir. (Farzları işleyip, Haramları terk etmek).

3- Ve bilhassa Namazı TA’DİL-İ ERKÂN ile kılmak.

4- Namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. (S:476)

*

Aman dikkat!

ÖMRÜNÜ NERELERDE HARCADIN? sualine muhatap olmadan şu dakikalarımızı akıllıca hareket ederek değerlendirelim.

Ş i m d i    İ s e    B i z ;

BİR YATIRIP YÜZ KAZANMAYA BAKALIM.

ZİRA ZAMAN DURMUYOR, GİDİYOR…

*

TDV İslam Ansiklopedisi ta’dil-i erkân maddesi ise ‘Sözlükte “doğrultmak, düzgün hale getirmek, iyileştirmek” anlamındaki ta‘dîl kelimesiyle “bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü” mânasına gelen rüknün çoğulu erkândan oluşan ta‘dîl-i erkân terkibi fıkıh terimi olarak namazın kıyam, rükû ve secde gibi rükünlerini yerli yerinde, acele etmeden ve sükûnet içinde yerine getirmeyi ifade eder. Fıkıh kitaplarında aynı anlamda i‘tidâl de kullanılır. “Tume’nîne” ise (huzur ve iç rahatlığı) kişinin ta‘dîl-i erkâna riayet ettiğine kanaat getirmesi ve yaptığı ibadetin bu yönden içine sinmesi demektir.’ Şeklindedir.

DUALARINIZI BEKLERİZ…
18.04.2020 

Ubeydullah KUL

Minval News

Haberin Doğru Yolu!